Caroline Törnquist

2023-08-23 13:18

Vill du ge? Vi reder ut juridiken kring gåvor

Många vill göra gott och vi svenskar är generellt sett generösa med gåvor till både olika typer av forskningsprojekt och välgörenhetsorganisationer. Vad är då viktigt att tänka på när du ger så att det inte får oväntade, kanske tråkiga juridiska konsekvenser? Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist delar sina tips.
Smiling woman in a blue blouse
Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist berättar vad som gäller kring gåvor.

Vad är en gåva? 

För att det ska anses vara en gåva får det inte krävas en motprestation, en gåva ska berika mottagaren. Enligt lag ska en gåva vara överlämnad (traderad som det heter på juridikspråk), det ska finnas en gåvoavsikt och det ska innebära en förmögenhetsöverföring från givare till gåvotagare.  

Om man ger bort något och samtidigt kräver en motprestation anses det som ett byte och räknas skattemässigt som en försäljning. Ett inte ovanligt exempel kan vara att en givare ger bort något, det kan vara en bil, en möbel, eller till och med en andel i ett boende, och säger att det är en gåva samtidigt som givaren begär att få ett visst belopp som ersättning för ”gåvan”.  

Har du som givare egna barn bör du känna till att om du ger – eller testamenterar – bort mer än hälften av din egendom till annan än dina barn, kan dina barns rätt till laglott bli kränkt. Laglotten är hälften av arvslotten och är den del av arvet som dina bröstarvingar har rätt att få ut enligt lag.  

Det är också viktigt att vara medveten om att en gåva till egna barn är ett förskott på arv och ska avräknas kommande arv i framtiden. Vill man inte ha det så måste man skriva ett gåvobrev där det tydligt framgår att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Gåva till annan än egna barn är inte förskott på arv. 

Drömmer du om att bli en filantrop eller givare? 

Den medicinska forskningen i Sverige finansieras ofta av privata medel och behoven är stora. Entreprenörskapsforum menar att filantropi kan bidra till mångfald och innovativa lösningar på komplexa samhällsproblem. Många förknippar ordet filantropi med stora summor pengar. Det behöver verkligen inte handla om stora belopp eller enbart pengar. Att bidra med tid, kunskap och nätverk är också värdefullt.  

Sedan cirka 15 år tillbaka har vi ingen gåvoskatt i Sverige. Att ge gåvor till medicinsk forskning samt välgörande ändamål kan innebära att du kan få en skattereduktion året efter att gåvan givits på din självdeklaration förutsatt att gåvorna uppgått till vissa belopp. Reglerna och beloppen ändras ofta, så det är klokt att hålla sig uppdaterad via Skatteverket.  

Insikter
Privatekonomi