Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport

Nordea upprättar årligen sin bolagsstyrningsrapport i enlighet med årsredovisningslagen, aktiebolagslagen och koden för bolagsstyrning. I varje rapport redogör Nordea tydligt för vilka kodregler som Nordea har avvikit ifrån, beskriver lösningen som valts i stället samt anger skälen för detta. Rapporten innehåller också ett särskilt avsnitt som rör styrelsens beskrivning av intern kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Från 2010 ingår rapporten i förvaltningsberättelsen. Tidigare år fogades rapporterna till det årets årsredovisning. Nedan hittar du rapporterna som PDF.

Bolagsstyrningsrapporter (PDF)

20172016 | 2015 | 20142013 |  2012 (pdf, 136 KB) | 2011 (pdf, 294 KB)

2010 (pdf, 222 KB) | 2009 (pdf, 556 KB) | 2008 (pdf, 132 KB)

Revisorsgranskning

Det legala kravet på revisorsorskning av bolagsstyrningsrapporten finns i aktiebolagslagen, om rapporten ingår i förvaltningsberättelsen. Kravet infördes 2010. Revisorn har valt att inkludera granskningen som en del i sin sedvanliga revision av förvaltningsberättelsen. Nedan hittar du revisionsberättelserna som PDF, där är den del som behandlar bolagsstyrningsrapporten är markerad med gult.

20172016 | 2015 | 2014 |2013 (pdf, 61 KB) | 2012 | 2011 | 2010 (pdf, 43 KB)