Vår organisation

Din pålitliga bankpartner

Vi strävar efter att möta dina specifika behov, oavsett om du är en privat-, företags- eller en institutionell kund. Våra fyra affärsområden erbjuder dig expertis inom ett brett spektrum av produkter och tjänster. Läs mer om vad vi kan göra för dig här nedanför.

Personal
Banking

Vi erbjuder dig som privatkund ett heltäckande utbud av finansiella tjänster och lösningar via digitala
kanaler och andra kontaktvägar.
Vi finns i hela Norden

 Läs mer (Button)

Business Banking

Vi hjälper dig som företagskund med dina specifika behov, oavsett om du har ett litet, medelstort eller stort företag. Vi ansvarar även för transaktionstjänster och finansiella tjänster för både privat- och företagskunder.

 Button_read more_GREEN

Large Corporates & Institutions 

Vi är den ledande storföretagsbanken i Norden och erbjuder finansiella lösningar för dig som hör till våra största företagskunder och institutionella kunder

 Läs mer (Button) 

Asset & Wealth
Management

Vi erbjuder högklassiga placerings-, spar- och pensionslösningar för både dig som är privatperson och för dig som är institutionell investerare

  Läs mer (Button)

Personal Banking

GLT Sara Mella 124x124  

Leds av Sara Mella 

Nyckeltal:
Antal anställda: ca 7 500
Antal kunder: över 9 miljoner

Personal Banking är Nordeas största affärsområde vad gäller såväl resultat som antal anställda. PeB erbjuder kunder på våra fyra nordiska hemmamarknader en heltäckande uppsättning av finansiella tjänster som hjälper våra kunder att hantera de finansiella behov som uppstår i vardagen.

Vi erbjuder finansiella tjänster till våra kunder genom vår internetbank, vår mobilbank, över telefon, genom onlinemöten och vid våra lokalkontor.

Nordea Personal Banking har sin verksamhet på våra fyra nordiska hemmamarknader, Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Business Banking

GLT Nina-Arkilahti-124X124

Leds av Nina Arkilahti 

Nyckeltal:
Antal anställda: ca 4 500
Antal kunder: över 500 000

Affärsområdet Business Banking hjälper små, medelstora och stora företagskunder att hantera de behov av finansiella tjänster som uppstår i ett företags vardag. De medelstora och stora bolagen hanteras av Business Banking, som har enheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De små företagen får i stället hjälp genom enheten Business Banking Direct.

Business Banking är även hemvist för Transaction Banking, som bland annat hanterar korttjänster för alla Nordeas kunder. Enheten erbjuder även produkter för hantering av betalningsflöden och finansiell assistans i samband med handel. Vår utveckling av mobila betalningslösningar och lösningar för e-handel hanteras också av Transaction Banking.

Slutligen omfattar Business Banking även enheten Nordea Finance som erbjuder konsument- och billån samt finansieringslösningar till handlare.

  

Large Corporates & Institutions

Martin A Persson 124x124 

Leds av Martin A. Persson
Följ Martin på LinkedIn


Nyckeltal: 
Antal anställda: ca 1 600
Antal kundgrupper: ca 3 000

Nordea Large Corporates & Institutions är den största wholesalebanken i Norden och erbjuder finansiella lösningar till stora nordiska och internationella bolag samt till institutionella kunder.

Enheten Corporate & Investment Banking inom Large Corporates & Institutions erbjuder rådgivning och finansiella lösningar relaterade t ex till företagsköp, fusioner och till kapitalmarknaden.

Inom Large Corporates & Institutions finns även enheten Nordea Markets med verksamhet inom research och mäkleri.

Large Corporates & Institutions har verksamhet på alla Nordeas fyra nordiska hemmamarknader samt kontor i New York, London, Singapore, Frankfurt, Shanghai samt i Ryssland. Vårt internationella nätverk erbjuder tjänster inom shipping, offshore, olja, investeringar samt kommersiella banktjänster. 

Asset & Wealth Management

GLT Snorre Storset 124x124 

Leds av Snorre Storset
Följ Snorre på LinkedIn

Nyckeltal:
Antal anställda: circa 2 700 (240 utanför Norden)
Förvaltat kapital den 31/12 2019: 324,1 miljarder euro
Antal Private Banking-kunder: cirka 94 000

Asset & Wealth Management är det affärsområdet inom Nordea som erbjuder sparandeprodukter och hanterar våra kunders samlade förmögenhet. Det inkluderar enheterna Private Banking, Liv & Pension och kapitalförvaltningen (Asset Management).

Inom kapitalförvaltningen finns även vårt team för ansvarsfulla investeringar. Responsible Investments, som teamet heter, analyserar bolag för att identifiera såväl potentiella möjligheter som risker inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning när vi ska göra eller förvalta en investering.

Nordea Asset & Wealth Management är den största nordiska aktören inom private banking, liv- och pensionstjänster samt kapitalförvaltning. Nordeas sparprodukter erbjuds dels genom vårt eget distributionsnätverk, dels genom våra partners.

Affärsområdet har försäljningskontor i 16 länder runtom i världen. Några av dessa täcker dock ytterligare marknader. För tillfället finns kontor i Österrike, Belgien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Singapore, Spanien, Schweiz, Norge, Sverige, Storbritannien och USA.

 

Test diagram

Nordeas organisationsdiagram

Här kan du ladda ned vårt
organisationsdiagram

Hör av dig till oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)