Vår organisation

Din pålitliga bankpartner

Vi strävar efter att möta dina specifika behov, oavsett om du är en privat-, företags- eller en institutionell kund. Våra fyra affärsområden erbjuder dig expertis inom ett brett spektrum av produkter och tjänster. Läs mer om vad vi kan göra för dig här nedanför.

Personal
Banking

Vi erbjuder dig som privatkund ett heltäckande utbud av finansiella tjänster och lösningar via digitala
kanaler och andra kontaktvägar.
Vi finns i hela Norden

 Läs mer (Button)

Commercial and Business Banking

Vi hjälper dig som företagskund med dina specifika behov, oavsett om du har ett litet, medelstort eller stort företag. Vi ansvarar även för transaktionstjänster och finansiella tjänster för både privat- och företagskunder.

 Button_read more_GREEN

Wholesale
Banking 

Vi är den ledande storföretagsbanken i Norden och erbjuder finansiella lösningar för dig som hör till våra största företagskunder och institutionella kunder

 Läs mer (Button)

Asset & Wealth
Management

Vi erbjuder högklassiga placerings-, spar- och pensionslösningar för både dig som är privatperson och för dig som är institutionell investerare

  Läs mer (Button)

Personal Banking

Frank Vang Jensen 124x124 rund png  

Leds av Frank Vang-Jensen
Följ Frank på LinkedIn

Nyckeltal:
Antal anställda: ca 10 300
Antal kunder: ca 9,3 miljoner
Affärsområdets andel av omsättningen 2018: 32%
Affärsområdets andel av rörelseresultatet 2018: 26%

Personal Banking är Nordeas största affärsområde vad gäller såväl resultat som antal anställda. PeB erbjuder kunder på våra fyra nordiska hemmamarknader en heltäckande uppsättning av finansiella tjänster som hjälper våra kunder att hantera de finansiella behov som uppstår i vardagen.

Vi erbjuder finansiella tjänster till våra kunder genom vår internetbank, vår mobilbank, över telefon, genom onlinemöten och vid våra lokalkontor.

Nordea Personal Banking har sin verksamhet på våra fyra nordiska hemmamarknader, Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Commercial and Business Banking

BH_Erik-Ekman 

Leds av Erik Ekman  

Nyckeltal:

Antal anställda; ca 4 800
Antal kunder: ca 550 000
Affärsområdets andel av omsättningen 2018: 23%
Affärsområdets andel av rörelseresultatet 2018: 23%

Affärsområdet Commercial & Business Banking hjälper små, medelstora och stora företagskunder att hantera de behov av finansiella tjänster som uppstår i ett företags vardag. De medelstora och stora bolagen hanteras av Business Banking, som har enheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De små företagen får i stället hjälp genom enheten Business Banking Direct.

Commercial & Business Banking är även hemvist för Transaction Banking, som bland annat hanterar korttjänster för alla Nordeas kunder. Enheten erbjuder även produkter för hantering av betalningsflöden och finansiell assistans i samband med handel. Vår utveckling av mobila betalningslösningar och lösningar för e-handel hanteras också av Transaction Banking.

Slutligen omfattar Commercial & Business Banking även enheten Nordea Finance som erbjuder konsument- och billån samt finansieringslösningar till handlare.

 

Wholesale Banking

BH_Martin-Persson 

Leds av Martin A. Persson
Följ Martin på LinkedIn


Nyckeltal: 
Antal anställda: ca 3 600
Antal kundgrupper: ca 3 000
Affärsområdets andel av omsättningen 2018: 19%
Affärsområdets andel av rörelseresultatet 2018: 19%

Nordea Wholesale Banking är den största wholesalebanken i Norden och erbjuder finansiella lösningar till stora nordiska och internationella bolag samt till institutionella kunder.

Enheten Corporate & Investment Banking inom Wholesale Banking erbjuder rådgivning och finansiella lösningar relaterade t ex till företagsköp, fusioner och till kapitalmarknaden.

Inom Wholesale Banking finns även enheten Nordea Markets med verksamhet inom research och mäkleri.

Wholesale Banking har verksamhet på alla Nordeas fyra nordiska hemmamarknader samt kontor i New York, London, Singapore, Frankfurt, Shanghai samt i Ryssland. Vårt internationella nätverk erbjuder tjänster inom shipping, offshore, olja, investeringar samt kommersiella banktjänster.

Asset & Wealth Management

BH_Snorre-Storset 

Leds av Snorre Storset
Följ Snorre på LinkedIn

Nyckeltal:
Antal anställda: circa 2 700 (380 utanför Norden)
Förvaltat kapital den 31/12 2018: 282,6 miljarder euro
Antal Private Banking-kunder:  cirka 97 500
Affärsområdets andel av omsättningen 2018: 19%
Affärsområdets andel av rörelseresultatet 2018: 19%

Asset & Wealth Management är det affärsområdet inom Nordea som erbjuder sparandeprodukter och hanterar våra kunders samlade förmögenhet. Det inkluderar enheterna Private Banking, Liv & Pension och kapitalförvaltningen (Asset Management).

Inom kapitalförvaltningen finns även vårt team för ansvarsfulla investeringar. Responsible Investments, som teamet heter, analyserar bolag för att identifiera såväl potentiella möjligheter som risker inom områdena miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning när vi ska göra eller förvalta en investering.

Nordea Asset & Wealth Management är den största nordiska aktören inom private banking, liv- och pensionstjänster samt kapitalförvaltning. Nordeas sparprodukter erbjuds dels genom vårt eget distributionsnätverk, dels genom våra partners.

Affärsområdet har försäljningskontor i 16 länder runtom i världen. Några av dessa täcker dock ytterligare marknader. För tillfället finns kontor i Österrike, Belgien, Chile, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Singapore, Spanien, Schweiz, Norge, Sverige, Storbritannien och USA.

 

Test diagram

Nordeas organisationsdiagram

Här kan du hämta vårt
organisationsdiagram

Hör av dig till oss

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt oss (Button)