Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordeas bolagsstämma 2023

Tal av styrelseordförande samt vd och koncernchef  

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av styrelseordförande Stephen Hester
 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Tal av vd och koncernchef Frank Vang-Jensen
 

Förhandsröstning

Aktieägarna hade möjlighet att förhandsrösta om punkterna 7 till 21 på den ordinarie bolagsstämmans agenda som ingår i stämmokallelsen. 

Förhandsröstningen började den 2 mars 2023 och upphörde den 16 mars 2023 kl. 23.59 EET.

En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsinstruktionerna finns här.

Viktiga datum och Q&A

23 februari 2023

Anmälan till bolagsstämman börjar

2 mars 2023

Förhandsröstningen börjar; formulär för förhandsröstningen finns tillgängliga

13 mars 2023

Avstämningsdag

13 mars 2023

Sista dagen för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Danmark att omregistrera sina aktier i sitt eget namn i aktieägarförteckningen som förs av VP Securities A/S

15 mars 2023

Sista dagen för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige att omregistrera sina aktier i sitt eget namn i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB

16 mars 2023, kl. 23.59 EET*

Förhandsröstningen slutar

* Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att kontakta sin egendomsförvaltare för närmare anvisningar.

Senast den 20 mars 2023 kl. 10.00 EET

Sista dagen för att registrera förvaltarregistrerade aktier i den tillfälliga aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy

23 mars 2023, kl. 14.00 EET

Ordinarie bolagsstämma

24 mars 2023 Första dag för handel exklusive utdelning (för ordinarie utdelning)**
27 mars 2023 Avstämningsdag för ordinarie utdelning**
3 april 2023 Tidigaste utbetalningsdag för ordinarie utdelning**

Senast den 6 april 2023

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Bolagets webbplats

 

** Förutsatt att ett utdelningsbeslut fattas den 23 mars 2023

 

Vanliga frågor om den föreslagna ändringen av bolagsordningen för att tillåta distansdeltagande

År 2022 ändrades den finska aktiebolagslagen för att möjliggöra bolagsstämmor på distans där aktieägarna under stämman fullt ut utövar sin beslutanderätt, inklusive yttranderätt, rätt att lägga fram motförslag och rösta i realtid genom datakommunikation och med ett tekniskt hjälpmedel. Nordeas styrelse föreslår att bolagsordningen ändras för att möjliggöra att bolagsstämman också kan hållas som en så kallad bolagsstämma på distans utan stämmoplats som ett alternativ till ett fysiskt möte eller ett hybridmöte. Bolagsstämmor på distans gör det möjligt för alla aktieägare att delta i Nordeas beslutsfattande och engagera sig med den högsta ledningen oavsett av var de befinner sig geografiskt.

Nedan vanliga frågor inklusive våra planer för den närmaste framtiden avseende bolagsstämmans form.

Stämmomaterial 

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman