Tidigare bolagsstämmor

Nedan finns allt relevant material från tidigare bolagsstämmor, såsom förslag, beslut, protokoll och vd-översikter. Här finns även dokumentation gällande tidigare fusioner.