Rapportera misstänkta förseelser

Men inte ens de mest effektiva kontroller kan täcka in alla tänkbara scenarier. Därför uppmuntrar vi alla våra medarbetare, kunder och intressenter att alltid rapportera eventuella misstankar om oetiskt agerande och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet.

Så här rapporterar du

Du kan välja mellan att rapportera öppet genom att ange namn och kontaktuppgifter eller rapportera anonymt. Oavsett vilken metod du väljer så hanteras alla anmälningar strängt konfidentiellt. Skicka alltid din rapport genom att använda vårt visselblåsningssystem, som hanteras av en oberoende, extern part.

Processen är utformad för att bevara uppgiftslämnarens anonymitet. Den är helt skild från Nordeas IT-system och IP-adress, och andra data som kan identifiera uppgiftslämnaren spåras inte på något sätt.

Om du väljer att lämna in en rapport har du rätt att begära och få en fullständig lista över vilka uppgifter som sparas i ärendet. Om det behövs har du också rätt att begära korrigering av ofullständig eller felaktig information.

Nordeas anställda är enligt lag skyddade mot repressalier till följd av en anmälan.

Vad ska rapporteras?

Vår rutin för visselblåsning är avsedd för rapportering av tjänstefel och brott mot gällande riktlinjer för att förhindra ekonomisk brottslighet, dvs. allt bedrägligt, olämpligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande.

Skapa en rapport

Läs mer om Nordeas visselblåsningssystem eller skapa en rapport.

 

  Skicka in rapport

  Lokal information

  Läs mer om visselblåsning på våra lokala webbplatser.

  www.nordea.se

  Klagomål

  Om du vill lämna in ett klagomål eller rapportera ett problem relaterat till ett personligt ärende, går du hit: 

  www.nordea.se/klagomål