2022-06-22 15:51

Maja arbetar på Nordea i Polen: "Det vore bra att kunna registrera partnerskap"

För Nordea är det viktigt att vara en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering. Av 29 000 medarbetare arbetar nästan 4 800 i Nordea Polen, och Maja Kaczmarek är en av dem.
Maja Kaczmarek, Senior Sourcing Manager Poland

Maja har arbetat som Sourcing Manager i Technology Procurement i Nordea sedan oktober 2018. Hon är också ansvarig för den medarbetarledda HBTQ-gruppen i Nordea Polen.

- Privat har jag två hundar, två papegojor och en underbar flickvän. Jag gillar stavgång och har haft vissa framgångar i olika tävlingar, säger hon och ler.

Fira mångfald

Maja är glad att hennes arbetsplats har tagit ställning så tydligt genom att vara en partner till Pride. I år blir Warszawa Pride ett gemensamt firande med Kyiv Pride.

"Som finansinstitut visar Nordea öppenhet genom att stödja mångfald och inkludering. Utöver hur det får mig att känna som medarbetare ska vi inte glömma att vi tack vare inkludering verkligen kan stödja den mångfald av kunder som vi har," säger hon.

Och hon får medhåll av Nordeas Chief People Officer, Christina Gadeberg:

"För mig är Pride en fantastisk möjlighet att fira det vi tror på – att mångfald och inkludering på arbetsplatsen är vägen till framgång. Det finns fortfarande utrymme för förbättring och vi ska hela tiden bidra till ökad jämlikhet, mångfald och inkludering på arbetsplatsen."

Som finansinstitut visar Nordea öppenhet genom att stödja mångfald och inkludering. Utöver hur det får mig att känna som medarbetare ska vi inte glömma att vi tack vare inkludering verkligen kan stödja den mångfald av kunder som vi har.

Maja Kaczmarek

Vi har medarbetarledda grupper som fokuserar på områden som HBTQ+, funktionsvariationer, jämn åldersfördelning, jämställdhet och kulturell mångfald i Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen och Sverige.

Inte lika kontroversiellt som tidigare

Även om Polen fortfarande har många utmaningar när det gäller HBTQ-inkludering, är det också mycket som blivit bättre, menar Maja.

"Jag känner att det återstår mycket att göra i Polen, men jag kan också se framstegen. Människor reser över hela världen och fler utlänningar arbetar i Polen. Att vara en HBTQ-person är inte lätt – det finns fortfarande fördomar som vi måste kämpa mot – men det är inte så kontroversiellt som det var för 20 år sedan."

Hon har bott tillsammans med sin flickvän i många år: - Jag bor i en liten stad, i samma kvarter och under de senaste 14 åren har jag varit tillsammans med samma kvinna – det är uppenbart för alla våra grannar. Vi bor i en härlig stadsdel och alla behandlar oss normalt.

Rätt att registrera partnerskap

Vad kan bli bättre, både i det polska samhället och i Nordea?

"Det finns alltid något som kan bli bättre. När det gäller samhället tycker jag att det skulle vara bra att kunna registrera partnerskap och göra det lagligt, så att vi får samma rättigheter som heterosexuella."

När det gäller sin arbetsgivare, Nordea, så har hon fått ett bra intryck efter sina fyra år som anställd:

"I fråga om att säkerställa mångfald och inkludering på arbetsplatsen så har Nordea vidtagit många bra åtgärder de senaste åren. På senare tid har vi fått mycket stöd internt, genom till exempel lika föräldraledighet för regnbågsfamiljer och policyn för stöd till transpersoner. Nordea står upp för sina värderingar och visar verkligt stöd."

Nordeas Diversity & Inclusion-team ingår i Group People och arbetar i hela organisationen. - Det innebär att inkludering finns med i det vi gör från allra första början och i alla aspekter. Och låt mig vara tydlig: mångfald handlar om så mycket mer än HBTQ+, exempelvis ålder, kön, kulturell mångfald ... Jag skulle kunna fortsätta, säger Maja.

Stödet från ledningen är också viktigt för att få samhället att röra sig framåt.

"Nordea stödjer alla människor, oavsett deras preferenser. Jag får mycket stöd från min närmaste ledare och ledningen. Det tycker jag är fantastiskt. När jag först började på Nordea fick jag information om de medarbetarledda grupperna redan under introduktionen. Jag minns hur förvånad jag blev över hur naturligt det var med inkludering var för Nordea och hur öppet det kommunicerades."

Behöver inte särbehandling

Och hur är det med dina kollegor, kan du vara öppen med att du är en HBTQ-person eller är det enklare att inte prata om det?

"Jag tror det beror på vilken personlighet man har. Om man inte känner sig bekväm med den man är så är det alltid svårt att vara öppen. I vårt team är vi väldigt öppna, och jag känner inte av någon diskriminering överhuvudtaget. Samtidigt känner jag mer stöd från mina kollegor i Danmark och Sverige där HBTQ+ inte är ifrågasatt, det är bara normalt," säger hon.

Och hon tycker att Pride är viktigt av flera skäl.

"Det visar samhällets acceptans för minoriteter. Det är också en symbolisk gest som uttrycker mod och en fantastisk möjlighet att skapa medvetenhet i vårt samhälle."

Maja har också ett tydligt råd om vad som krävs för att samhället ska bli mer öppet gentemot HBTQ-personer.

"Sluta tänk att vi är annorlunda och behöver särbehandling."

Mångfald & inkludering
Våra medarbetare
Värderingar
Hållbarhet