Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Uteslutning

Uteslutning som sista utväg

Att utesluta ett företag från våra fonder är alltid sista utvägen. Nordea Asset Management tar dock aldrig in företag som tillverkar biologiska eller kemiska vapen, personminor, klusterbomber eller atomvapen eftersom vi på intet sätt kan se detta som en god investering, varken för fondspararna eller för samhället i stort. 

I februari 2017 beslutade Nordea Asset Management att policyn för ansvarsfulla investeringar inte bara skulle omfatta företag som arbetar med utveckling och tillverkning av kärnvapen, utan även de som arbetar med service och underhåll. 

2015 beslutade Nordea Asset Management att utesluta företag där 75 procent eller mer av omsättningen kommer från kolbrytning och som inte har realistiska möjligheter att ställa om till något annat. 2017 sänktes det här gränsvärdet till 30 procent. 2019 beslutade Nordea Asset Management att ytterligare begränsa vår exponering mot kolbrytning genom att införa ett gränsvärde på 10 procent för omsättning från termiskt kol och 30 procent för omsättning från samtliga former av kol tillsammans (inklusive kolbrytning för stålproduktion). 

I augusti 2019 beslutade Nordea Asset Management att utesluta företag med omfattande och långvarig verksamhet inom oljesand, och här är gränsvärdet 10 procent av omsättningen. 

Lite mer nyligen, 2022, beslutade vi att skärpa vår hållning i fråga om termiskt kol och oljesand genom att sänka gränsvärdet för omsättningen till 5 procent.

Vi använder normbaserad screening i alla fonder som förvaltas av Nordea. Det innebär att vi kan identifiera företag som påstås vara inblandade i brott mot internationella lagar och normer när det gäller miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption. Om ett företag fastnar i den här kontrollen gör vi en intern utvärdering av företaget och det som skett. Screeningen identifierar också företag som har uteslutits från våra fonder enligt våra särskilda kriterier.

Listan uppdaterades senast i januari 2024. Hämta listan över uteslutna företag

Upptäck mer