2024-01-10 07:36

Det här påverkar din ekonomi 2024 - våra experter tittar framåt

Mycket talar för att 2024 blir ett bra år, privatekonomiskt. Räntesänkningar, fallande elpriser och billigare drivmedel är några lättnader som våra experter tror kommer gynna oss konsumenter. Men vi tittar också på marknaden och makroekonomin i stort.
Portrait of smiling woman standing at desk in a loft looking through window
Anders Stenkrona, privatekonom.

Anders Stenkrona: Hur blir det med privatekonomin?

Efter åtta räntehöjningar, en rekordhög inflation och skakig börs, ligger nu förhoppningarna på ett bättre 2024. Även om det fortfarande är osäkert hur Riksbanken kommer agera står det klart att många banker redan börjat justera bolånen på de bundna räntorna, vilket talar för förändringar även gällande de rörliga boräntorna. 

”2024 startade med en välkommen justering när bensin och dieselpriserna minskade med tre till fem kronor per liter. Det ger positiva följdeffekter för all transport av mat, vilket borde bädda för billigare matpriser” säger Nordeas privatekonom Anders Stenkrona. 

Angående elpriserna, som är viktiga för prisstabiliteten förklarar han att vi ser elpriserna falla tillbaka tack vare pålitligare och mer diversifierade energikällor. 
”Det innebär att elpriset borde hamna på historiskt sett normala nivåer under 2024” spår han.

Räntesänkning i maj

Det förväntas bli räntesänkningar under 2024. Nordeas makroekonomer tror att Riksbankens styrränta sänks i maj för att sedan sjunka till 2,50 procent i slutet av året. Nordea sänkte sina fasta bolåneräntor två gånger i december-23 och förväntan är att den rörliga bolåneräntan snart sänks den med.

”Nu finns en chans att ekonomiskt komma ikapp det som skjutits upp under 2023. Hushållen kan förhoppningsvis öka sitt sparande igen, fylla på sina buffertar och betala av på sina lån” säger Anders. 

Men även om vi ser ljuset i slutet av tunneln finns det fortfarande oro och krig i världen som kan få negativa följdeffekter även för oss här i Sverige. Därför är det en bra idé att bygga upp en stark och hälsosam privatekonomi nu när ekonomin lättar en aning. Då kan ditt hushåll stå redo och ekonomiskt starkt vid nästa kris, avslutar Anders. 

Få fler privatekonomiska insikter i Anders blogg här

Kronan stärks, men förblir svag ur ett historiskt perspektiv. 

Annika Winsth, chefekonom.

Annika Winsth, chefekonom.

Annika Winsth: Förra året upplevde vi krig, räntechocker och geopolitiska stormar. Vad tror du om makroekonomin 2024?

De globala riskerna är många och dessvärre större på nedsidan än uppsidan. Svensk ekonomi viker på bred front och även 2024 blir svagt. Riksbankens räntehöjningar biter på såväl efterfrågan som arbetsmarknaden och styrräntan sänks först tidig höst. Bostadspriserna förväntas falla ytterligare något och bottna till sommaren. Kronan stärks, men förblir svag ur ett historiskt perspektiv. Återhämtningen av ekonomin sker först mot slutet av året.

Häng med på Annikas boränteprognoser här.


 

Johan Larsson, chefsstrateg, Nordea Investments.

Johan Larsson: Vilka globala marknader tror du kommer gå bäst?

Vi tror att tillväxtmarknader kommer gå bra, i alla fall pekar både tillväxt- och vinstutsikterna i den riktningen. Positivt för dem är att vi sannolikt nått en räntetopp och att merparten av dollarförstärkningen nu ligger bakom oss. Många av de viktigaste länderna i regionen har redan sett en positiv utveckling, och en fortsatt förbättring av halvledarsektorn kommer att gynna länder som Taiwan och Sydkorea. Under 2023 var det framför allt Kina som vägt på utvecklingen, men ledningen i Peking har vidtagit en rad åtgärder för att stärka tillväxtutsikterna och det kommer förhoppningsvis att synas under året.

Följ Johans marknadsanalyser i Investeringsbloggen här
 

Finns anledning att vara optimistisk till börsen – eftersom den tenderar att vända innan de makroekonomiska indikatorerna bottnat. 

Martin Björsell, aktiemarknadsanalytiker, Private Banking.

Martin Björsell, aktiemarknadsanalytiker, Private Banking.

Martin Björsell: Börsen svänger hit och dit – hur ska man tänka som investerare?

Som investerare bör man vara beredd på att det fortsätter svänga om börsen. Marknaden har alltid något att oroas över. Under året som gått har oron varit fokuserad på de stigande räntorna i spåren av den förhöjda inflationen. I takt med att inflationen mattats har investerare börjat tro att räntetoppen kan vara nådd, med förhoppning om räntesänkningar. Mycket talar dock för att en räntesänkning kan dröja. Då vi sannolikt inte sett de fulla effekterna av räntehöjningscykeln finns risk att marknadens oro flyttas till den ekonomiska utvecklingen, där data kan fortsätta att försvagas innan de vänder. Med det sagt finns det anledning att vara optimistisk till börsen – eftersom den tenderar att vända innan de makroekonomiska indikatorerna bottnat. 

Under de senaste åren har storbolagen generellt utvecklats bättre än de mindre, vilket inte är ovanligt i tider av osäkerhet. Sannolikt har de stigande räntorna bidragit till utvecklingen då mindre bolag överlag har högre skuldsättning. Många mindre bolag har fått se sina värderingsmultiplar krympa i spåren av de stigande räntorna, vilket tagit värderingen till attraktiva nivåer både i ett historiskt perspektiv men också relativt de större. Skulle räntemotvinden lätta framöver kan detta komma att verka i omvänd riktning och de senaste årens underperformance snabbt bytas mot en outperformance

Sammanfattningsvis tycker jag att man som aktieinvesterare kan vara fortsatt hoppfull till börsen. När den penningpolitiska åtstramningen lättar kommer det att ge stöd till konjunkturen, vilket är en bra grogrund för vinsttillväxt och positiv börsutveckling. 

Läs mer om Martins insikter på marknaden i Aktiebloggen.

Privatekonomi
Insikter