Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

2023-10-24 11:00

Initiativ för att stötta nyanlända i den digitala vardagen

Som nyanländ är det mycket nytt att ta till sig – både språket och kulturen, men också den digitala vardagen. För att stötta och inkludera fler nyanlända driver Nordea olika projekt. Dels egna och dels tillsammans med partners. Som en del i detta är Nordea partner till Telias initiativ Digital i Sverige.
People around a table
Syftet med Telias initiativ Digital i Sverige är bland annat att öka förståelsen för digitala tjänster och verktyg. Här på ett event i Huddinge kommun.

Nordea vill vara en positiv kraft i samhället där vi verkar och vårt samhällsengagemang har länge varit en naturlig del av vår verksamhet. Nordea driver egna program och projekt inom tre områden: ekonomiska kunskaper och utbildning, entreprenörskap samt humanitärt arbete. 

För att underlätta situationen för nyanlända i Sverige har Nordea arbetat med olika initiativ och aktiviteter. Bland annat genomfördes ett matchmaking-event i samarbete med bland annat Ukrainian Professional Support Center, våren 2023. Där stöttade Nordeas medarbetare nyanlända från Ukraina i att hitta arbete. Denna aktivitet kommer följas upp under hösten 2023. 

Åsa Kåryd, marknadsansvarig Digital inkludering på Telia.

Partner till Telias initiativ Digital i Sverige

Nordea har också sedan tidigare ett samarbete med Telia för att göra fler äldre trygga med digitala tjänster. Sedan december 2022 utökade samarbetet till att omfatta stöd till nyanlända. Nordea är partner till Telias initiativ Digital i Sverige som har syftet att öka förståelsen för digitala tjänster och verktyg, hur de används i samhället samt besvara frågor och ge praktiska tips. Digital i Sverige är Telias tredje initiativ för att öka den digitala inkluderingen i Sverige, och är ett fokusområde inom Telias hållbarhetsarbete.

”Att som nyanländ komma till Sverige och direkt förstå hur det svenska samhället är uppbyggt är inte alltid det lättaste. Våra träffar har fått positiv återkoppling, både vad gäller genomförandet och effekten efteråt. Just bank-, betal- och legitimeringstjänster är många gånger kärnan i det som möjliggör digitaliseringens användning. Att få den expertisen på plats av Nordeas volontärer skapar trygghet för individen”, säger Åsa Kåryd, marknadsansvarig Digital inkludering på Telia. 

Just bank-, betal- och legitimeringstjänster är många gånger kärnan i det som möjliggör digitaliseringens användning. 

Åsa Kåryd, marknadsansvarig Digital inkludering på Telia.

Nordea volontärer stöttade i bankrelaterade frågor på Welcome House, Stockholm stad.

Nordeas medarbetare bidrar med sin kunskap

Alla Nordeas medarbetare erbjuds möjligheten att årligen lägga 16 timmar betald arbetstid på volontärarbete. En som har varit volontär på en av Telias digitala träffar i Huddinge i Stockholm, är Mustafa Naama som till vardags är ledare för ett team som arbetar med lösningar för så kallade mellanprogram (middleware) och integrationsplattformar på Nordea. Han är född och uppvuxen i Irak och kom som nyanländ till Nederländerna i slutet av 1998. Därefter migrerade han till Sverige år 2010. 

Att bidra har alltid varit en självklarhet för Mustafa. På en flyktingförläggning i Nederländerna stöttade han andra nyanlända med översättning och datalektioner. Han vill volontärarbeta för att dela med sig av sina erfarenheter. Mustafa kan också känna igen sig i de frågeställningar som många nyanlända har. Han talar både engelska och arabiska, så deltagarna kunde få hjälp på det språk de förstod bäst.

Mustafa Naama, Nordea, har volontärarbetat på en av Digital i Sveriges träffar.

”Som nyanländ känner man sig ofta vilsen, och det är viktigt att man får rätt stöd från start. Det kan också skilja sig mellan kulturer till exempel vad gäller pension, försäkringar och sparande. På träffen pratade vi också om säkerhet för att undvika bedrägerier. Vi som bank kan bidra med information för att ge en bra och solid grund att stå på”, säger Mustafa Naama. 

Mustafa Naama tycker också att det är viktigt att stora företag engagerar sig då det bygger förtroende. Att uppmuntra sina medarbetare till att bidra till samhället tycker han är fantastiskt och han har själv redan nyttjat sina volontärtimmar för i år. 

”När man talar om hållbarhet är det viktigt att inte glömma s:et i ESG. Nordea är en del av samhället och jag ser det som vår plikt att bidra när och där vi kan. Genom denna typ av initiativ gör vi verklig skillnad.” 

Sedan starten har elva träffar genomförts i Stockholm med närmare 400 deltagare totalt. Initiativet kommer fortsätta under hösten där en träff var i Botkyrka den 29 september.

Nordeas samhällsengagemang

Genom våra program och partnerskap engagerar vi oss i de samhällen vi är en del av genom att utbilda i kunskaper om privatekonomi, att använda digitala verktyg för daglig bankverksamhet och starta och växa sina egna företag. Nordea erbjuder alla sina medarbetare möjligheten att årligen lägga 16 timmar betald arbetstid på volontärarbete.

Här kan du läsa mer om Nordeas samhällsengagemang och här kan du läsa mer om Digital coachning.

Digital i Sverige

Grunden i Telias arbete med digital inkludering är att hjälpa sina kunder med deras problem. Offentliga Sverige har idag utmaningar med att nå fram med sina digitala tjänster till dem som de finns till för. Telia arbetar från två håll: de ger stöd i utvecklingen av robusta digitala tjänster och de stöttar målgruppen i användning av dem. På så vis bidrar de till samhällets inkludering.

Mer information om Telias arbete med social hållbarhet och inkludering:

Digital inkludering och säkerhet

Länsstyrelsen Stockholm och Telia lanserar Digital i Sverige, en bättre digital start för nyanlända | Telia

Digitalisering – men inte för alla. Hur bryter vi utanförskapet? - YouTube

Insikter
Värderingar
Om oss