Våra syften och värderingar

Vår inre riktning

I kärnan av allt vi gör finns Nordeas syfte och värderingar.

Nordeas syfte och värderingar är inte tagna ur luften. De grundar sig på många samtal med våra kollegor, kunder och andra intressenter. Tillsammans formulerade vi syftet och värderingarna som definierar vilka vi är och vad vi tror på. De vägleder vårt agerande och hjälper oss att fatta rätt beslut. De talar om hur vi gör saker.

Vårt syfte

Together, we lead the way, 

enabling dreams and everyday aspirations 

for a greater good.

Vårt syfte ger vårt dagliga arbete riktning och mening. Den skapa en tydlig koppling mellan allt vi gör i vardagen för att hjälpa kunderna förverkliga sina drömmar och önskningar, vårt åtagande att arbeta för ett gemensamt bästa och vara en hållbar kraft i de samhällen där vi verkar.

Våra värderingar

Collaboration, 

Ownership, Passion and Courage

Våra värderingar är ett tydligt uttryck för den kultur vi vill bygga, där människor kan känna passionerat för kunderna, ha ett tätt samarbete över hela organisationen, uppleva ett verkligt ägarskap i sitt arbete och ha modet att säga sin mening och utmana varandra. 

Syftet och värderingarna: så funkar de i verkligheten

Vi tittar ständigt på hur vi kan leva upp till våra värderingar i allt vi gör, från hur vi anställer till hur vi utvecklas och växer. Och vi tittar inte bara på vad vi uppnår, utan också på hur vi gör det och om våra värderingar vägleder oss. Vi utbildar och leder utifrån våra värderingar och styr mot vårt syfte. 

Vårt syfte och våra värderingar definierar vilka vi är och vad vi gör – med våra medarbetare och i kontakten med våra kunder.

Därför frågar vi oss själva och varandra varje dag: hur bidrar jag till vårt syfte och hur lever jag upp till värderingarna? Se de korta filmerna nedan och möt några kollegor som använder syftet och värderingarna som ledstjärna.

Möt Dominika

Samarbete – Collaboration – är så mycket mer än att sitta bredvid en teamkompis och jobba med samma projekt. För Dominika handlar det om att dra nytta av den expertis som finns i andra enheter, affärsområden och länder för att lösa nya utmaningar.  

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Möt Per

Banksektorn blir allt mer digital, men i Nordea vet vi att den här digitaliseringen inte kan ersätta människan. Efter att ha använt sig av traditionella banktjänster i 28 år tog Per mod till sig och började anamma digitaliseringen istället för att hålla emot.

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea