ESG

People hiking on wooden bridge

Sustainable finance

Finansierade utsläpp: En nyckelfaktor för omställningen till nettonollutsläpp

Finansierade utsläpp är utsläpp som genereras av företagen som Nordea investerar i eller lånar ut pengar till. Här får du veta mer om hur vi som bank arbetar för att minska de finansierade utsläppen från vår utlåning.

Läs mer
Oil factory and solar power station

Hållbara banktjänster

Vad är finansierade utsläpp?

Kanske har du hört talas om ”finansierade utsläpp” som ofta nämns i samband med hållbarhet. Men vad är det för något? Och varför är det viktigt? Läs mer här.

Läs mer
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Hållbara banktjänster

Vårt hållbarhetsmål: ”Vi gör stora framsteg”

År 2019 lanserade Nordea en ambitiös hållbarhetsstrategi med tydliga delmål till 2030. Ligger vi i fas eller behöver vi göra mer för att nå dessa mål? Vi ställde några frågor till Anja Hannerz, chef för Group Sustainability.

Läs mer
Sun shining through the forest

Hållbara banktjänster

Nordea inkluderat i S&P Global Sustainability Yearbook för andra året i rad

Nordea har klättrat i flera viktiga hållbarhetsrankningar och ingår återigen i S&P Global Sustainability Yearbook. Nordea placerar sig därmed i toppskiktet bland de 15 procent mest hållbara bankerna i världen.

Läs mer
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktivt ägande

Nordea i dialog med företag om utfasning av PFAS

Som ansvarsfull investerare har Nordea därför anslutit sig till initiativet Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC), genom vilket drygt 50 kapitalförvaltare sam-arbetar för att få företag att fasa ut användningen av skadliga kemikalier.

Läs mer
bumblebee on a flower

Hållbara banktjänster

”Åtgärder för klimat och natur måste gå hand i hand”

Idag publicerar FN:s miljöprogram för finanssektorn (UNEP FI) sina första branschriktlinjer om biologisk mångfald, som tagits fram av en arbetsgrupp där Nordea varit representerat. I samband med detta publicerar Nordea sina första tematiska riktlinjer om biologisk mångfald.

Läs mer
Windmills

Hållbara banktjänster

Nordea fastställer sektormål för kraftproduktion och jordbruk

De nya sektormålen är viktiga styrmedel för att minska koldioxidutsläppen i Nordeas utlå-ningsportfölj. De hjälper oss att stötta våra kunder i två sektorer som är avgörande för att uppnå nettonollutsläpp i framtiden.

Läs mer
A narrow path through spruce forest

Hållbarhet

Vad är ESG?

ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Det här kallas också ofta för hållbarhet.

Läs mer
Raised hands

Aktivt ägande

Vad är aktivt ägande?

När aktieägarna i ett företag engagerar sig för att påverka företagets strategi och agerande kallas det för aktivt ägande. Inom ansvarsfulla investeringar används ofta aktivt ägande för att direkt påverka företagens beslut.

Läs mer
Solar panel park in sunset

Hållbara banktjänster

Närmare 1 000 dialoger med företag för att diskutera ESG-frågor

Under 2022 hade Nordeas ESG-experter närmare 1 000 dialoger med företag för våra fonders räkning. I dessa dialoger diskuterades frågor såsom klimatförändring, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning.

Läs mer
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo

Sustainable finance

Nordea tar hem fler utmärkelser för hållbar finansiering

Global Finance uppmärksammade återigen Nordeas ledande ställning inom hållbarhet vid 2023 års upplaga av Sustainable Finance Awards. Nordea vann nationella priser för Danmark, Finland och Norge och utnämndes också till bästa bank inom omställningslån/hållbarhetslänkade lån i hela Västeuropa.

Läs mer
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

ESG

Så påverkas avkastningen av ESG-risker

Effekterna av den globala uppvärmningen och förlusten av biologisk mångfald utgör en allt större risk i placeringsportföljen. Både kapitalförvaltare och privatsparare behöver kunna navigera i den här nya miljön.

Läs mer